ชื่อ-สกุล สมศักดิ์ ชุติศิลป์

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล ปริญญาโท บริหารเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี(executive) ม. ธรรมศาสตร์

ตำแหน่งในองค์กรที่เคยได้รับ กรรมการ ในสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ด้านจรรยาบรรณ) อุปนายก สมาคมการเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ นายกสมาคมการเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรีและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2558-2559

ตำแหน่งในองค์กรเกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี กรรมการผู้จัดการ B.C.P. Housing Co.,Ltd. เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี Century21 Siam corp. หนึ่งในเครือข่าย เซ็นจูรี่ 21 (เกมออนไลน์|รับโบนัสฟรี)